Medsyn Ögonklinik AB

Gråstarrsoperation

Photo by seb_ra/iStock / Getty Images

Lång erfarenhet av gråstarrsoperationer

Grå starr (även kallat katarakt) innebär att ögats lins blivit grumlig och att synförmågan gradvis försämras synförmågan då linsen blir allt mer ogenomskinlig. Att få grå starr är vanligare ju äldre man är och för personer som över 75 år är det över 80 % som drabbas.

Varför drabbas man?

Varför man drabbas av grå starr när man blir äldre finns det inga direkta svar på. Men vad man kan säga är att grå starr är vanligare hos personer med vissa sjukdomar (exempelvis diabetes) och kan orsakas vid långvarig kortisonbehandling i form av tabletter eller ögondroppar.

Andra orsaker till grå starr kan också vara att ögat har skadats eller att det har utsatts för starkt och mycket solljus. Det kan finnas ärftliga orsaker till att grå starr uppstår, även om det är ovanligt.

Vilka är symtomen?

Symtomen kommer oftast smygande och i takt med en stigande ålder. De vanligaste symtomen för grå starr är att:

  • synen upplevs som dimmig eller disig

  • färger upplevs som svagare och mer gulbruna

  • svårighet att se i mörker

  • känslighet för starkt ljus

  • bländningsbesvär

  • konturer blir svagare/ otydliga eller upplevs som dubbla

Hur behandlas grå starr?

I dagsläget finns det endast en behandling att tillgå vid grå starr, vilket är operation. Ingreppet innebär att att den grumlade linsen avlägsnas – vanligen med ultraljud – genom ett litet snitt.

Därefter ersätts linsens ljusbrytande förmåga med en plastlins som opereras in i ögat. Operationen sker under lokalbedövning och tar i genomsnitt 15 minuter och du får gå hem samma dag.

Co-payment – en möjlighet för dig med gråstarr

Om du har gråstarr, så finns möjligheten att välja en uppgraderad lins som gör att du kan korrigera din astigmatism eller översynthet/närsynhet.

Då behöver du enbart betala mellanskillnaden av en standardlins (som landstinget står för) och en avsevärt mer avancerad lins. Detta kallas co-payment och är en attraktiv lösning som gör att du mer eller mindre blir helt glasögonfri.