Medsyn Ögonklinik AB
cropped-eye-766166.jpg

Om oss

Medsyn Ögonklinik, sedan 2006

cropped-eye-766166.jpg
 

Vår verksamhet

Medsyn Ögonklinik har varit verksamma sedan 2006 och vi är auktoriserad av landstinget att bedriva ögonsjukvård inom Vårdval Stockholm.

Hos oss får du hjälp av dedikerade specialistläkare, sjuksköterskor, optiker och ortoptister inom ögonkirurgi och vi erbjuder ett komplett utbud av ögonsjukvård i Stockholm med omnejd.

Vår ambition är att kunna erbjuda så många som möjligt en trygg synkorrigerande operation och under åren har vi hjälpt tusentals personer att återfå en nästintill perfekt syn och leva livet fullt ut.
Utan glasögon, utan linser.

Sammantaget tar vi emot över 32.000 patienter varje år, varav 2000 av dem är gråstarroperationer (2017). Vi kan även erbjuda privatfinansierad ögonlockskirurgi, samt operation med speciallinser, för den som vill slippa använda glasögon (RLE).

Brett utbud av metoder och specialistområden

Vi har valt att koncentrera oss på linsbytesoperationer för att hjälpa våra kunder att slippa glasögon och linser. Detta gör att vi kan erbjuda den senaste refraktiva kirurgin och kan därmed på ett framgångsrikt vis behandla de flesta typer av synfel. Utöver synfelskorrigerande kirurgi utför vi dessutom gråstarroperationer och ögonplastikkirurgi.

Samtliga av våra ögonläkare är både specialiserade och certifierade för olika operationstekniker med stor erfarenhet av modern ögonkirurgi. Våra kliniker är kvalitetssäkrade via Kvalprak och ISO-certifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015 som du kan läsa mer om nedan.

Varmt välkommen till oss på Medsyn.

 

Lediga tjänster

Vi har alltid behov av kompetent personal till våra kliniker i Tumba, Upplands Väsby och Södertälje. Läs nedan om våra aktuella tjänster:

Ögonspecialist sökes

Kataraktkirurg sökes

 

 

Certifierat enligt ISO-14001

 

Hållbart företag genom aktivt arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och mångfald.

Vårt uppdrag från Stockholms läns landsting kan sammanfattas så här:

”Vården ska präglas av hög kvalitet, lättillgänglighet samt professionellt bemötande och omhändertagande”.

Vår syn på kvalitetsarbetet i uppdraget

Med hänsyn till ovanstående bakgrund är kvalitetsarbetets övergripande mål att utveckla och följa effektiva och säkra metoder för ögonsjukvård inom ramen för vårdvalet. Detta skall göras genom att i dialog med patienter och personal ständigt söka efter vägar till att förbättra vårdens innehåll, vår tillgänglighet, bemötandet i samspel mellan personal, patienter och andra som vi kommer i kontakt med.

Vi skall redovisa resultaten av våra mätningar inklusive revisioner av miljö, kvalitet och arbetsmiljö med stor öppenhet, för att vidareutveckla vårt arbete.

Vår syn på miljöarbetet

Vår klinik skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bra livsmiljö för kommande generationer.

Vi skall:

  • följa gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet.

  • ständigt förbättra för miljöprestanda.

  • integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten.

  • vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår miljöpåverkan och miljöarbete.

  • arbeta förebyggande för att minska utsläpp, avfall och resursförbrukning.

  • välja material, produkter, metoder och tjänster så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vår syn på arbetsmiljö

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom vårt friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa. Vi skall i alla avseenden följa gällande lagar samt andra krav i avtal och liknande.

Vår syn på mångfald

Hos oss ska medarbetare ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom allt som rör arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Löner, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska vara utformade på ett sätt så att lika möjligheter ges oavsett ovan nämnda grupptillhörighet. Medsyn ska vara en jämställd arbetsplats som uppmuntrar olikheter.

Hållbarhetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare

Kvalitet är den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Att vara transparenta med att våra resultat stimulerar till ständig förbättring.

Organisationen

VD har övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Till stöd finns en kvalitetssamordnare en miljösamordnare samt ett skyddsombud som biträder i arbetsmiljöfrågor.

Ledningssystemet

Våra åtaganden styrs och följs upp i ledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till huvudmannens, patienternas och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till bättre kvalitet, en hållbar arbetsmiljö och minskad påverkan på miljön samt öppenhet för mångfald utan diskriminering eller negativ särbehandling.

Vi styr, förbättrar och korrigerar verksamheten genom att fastställda rutiner och arbetssätt i ledningssystemet. Vår ledstjärna är att allt arbete skall syfta till ständiga förbättringar.